درباره ما

چشم انداز (در افق ۱۴۰۲)

دپارتمان کارآفرینی و استارتاپ مؤسسه علوم و فنون تهران در سال ۱۴۰۲ پژوهشکده ی طراز اولی است، درحوزه ی تحقیق، تجزیه و تحلیل تجربیات و علل شکست و موفقیت کسب و کارهای استارتاپی کشور، منطقه و جهان و تبدیل آن به دانش مدون و ارائه به علاقمندان به فعالیت در اکوسیستم استارتاپی، با هدف تبدیل شدن به مرجع دانش کاربردی در این حوزه.

بیانیه ماموریت


مأموریت ما پرورش کارآفرینانی است، که در جستجوی آفرینش یک ارزش بی بدیل هستند.

  • هدیه ی ما به این کارآفرینان دانش و مهارت کاهش ریسک و هزینه های شکست و افزایش درصد موفقیت است و این مهم میسر نمی شود، مگر با تجزیه و تحلیل علمی و عملیِ دلایل شکست یا موفقیت کارآفرینان فعال در فضای کسب و کار ایران و جهان.
  • این که چگونه یک ایده خلق شود، چگونه یک تیم را مجذوب و مشغول خود کند و نهایتاً تبدیل به یک ارزش قابل ارائه به جامعه شود، یک اتفاق یا شانس نیست، بلکه یک فرآیند است.
  • در واقع دوره های دپارتمان کارآفرینی و استارتاپ مؤسسه ی آموزش عالی علوم و فنون تهران فرآیندی است، که ورودی آن گاهی صاحب ایده ای خام و گاهی علاقمندی فاقد ایده است و خروجی آن صاحب یک راهکارِ دارای ارزش تجاری در قالب یک کسب و کار نوپا (استارتاپ) است.