استارتاپ

چهار مزیت داشتن منتور خوب

سعی و خطا اجتناب ناپذیر است، اما این تنها راه برای یادگیری نیست. ارسطو می نویسد: «کسانی که می دانند، انجام می دهند و کسانی که درک می کنند، درس می دهند». به استارتاپ خود نگاه کنید، یادگیری از یک منتور که واقعاً صنعت شما را درک کرده است، آموزشی است که هموزن طلا می ارزد. منتور کسی است، که در صنعت شما یا در صنایع مشابه شما فعال است، اما به اصطلاح چند پیراهن از شما بیشتر پاره کرده [...]

بیشتر بخوانید...

آیا هر کسب و کاری استارتاپ است؟

استارتاپ یا کسب و کار نوپا به مجموعه ای اطلاق می شود که با یک ایده نو و کارآفرینانه ایجاد شده است، بازار و مدل کسب کار مشخص و معینی ندارد و هدف آن خلق ارزش در جهت رفع یک نیاز اساسی می باشد و همچنین رشد سریعی نیز دارد. استارتاپ ها قابلیت ایجاد در هر حوزه ای را دارند و می توان هر ایده ای را به صورت استارتاپی اجرا کرد ولی با توجه به رشد سریع تکنولوژی استارتاپ [...]

بیشتر بخوانید...